Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-11-03 13.12

Vill du delta i intervjustudie om vård- och arbetsskador?

Har du varit med om situationer som varit riskfyllda för både dig och din patient? Vill du berätta om dina upplevelser? Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie?

Vill du delta i intervjustudie om vård- och arbetsskador?
Vill du delta i intervjustudie om vård- och arbetsskador?

Det är fortfarande vanligt att patienter skadas inom hälso- och sjukvården, till exempel om en patient faller i samband med en behandlingssituation, vid förflyttning eller vid andra omvårdnadssituationer. Medarbetare inom hälso- och sjukvården riskerar också att skada sig i vissa situationer.

Forskningsprojekt om vård- och arbetsskador

Vi behöver veta mer om hur dessa, för både patient och medarbetare, riskfyllda situationer ser ut och önskar därför kontakt med personer som varit med om sådana situationer inom vården.

- Det har för oss som arbetar med patientsäkerhet blivit allt tydligare att förutsättningar för god arbetsmiljö och patientsäkerhet har ett starkt samband. Vi hoppas att denna studie kan visa hur det sambandet kan beskrivas och förstås. Därför hoppas jag att vi nu med denna information kan nå ut till medarbetare som varit i situationer där både de och patienter kommit till, eller riskerat att komma till skada, säger Axel Ros, chefläkare och forskare, Region Jönköpings län.

Hur går forskningsstudien till?

Vi genomför enskilda intervjuer med medarbetare som varit med om en omvårdnads- eller behandlingssituation som inneburit risk för patient och medarbetare inom vården att skada sig. Varje intervju beräknas ta knappt en timme och samtalet spelas in.

Personuppgifter och sekretess

Personuppgifter och medicinska data kommer inte att registreras. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och vid resultatpresentationen kommer ingen individ att kunna identifieras. Om du tackar ja till medverkan i studien sparas endast namn och datum. Blanketten hanteras enligt personuppgiftslagen och förvaras inlåst och åtskilt från forskningsmaterialet av forskaren.

Är du intresserad av att delta i studien?

Hör av dig till projektledare Charlotte Wåhlin om du vill ha mer information och om du vill delta i studien: 010-103 62 67, E-post:,

Kontaktperson för Region Jönköping är chefläkare Axel Ros:

 

Mer information om studien

 

Uppdaterad: 2017-11-03
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion