Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2016-11-24 12.20

Trycksåren fortsätter minska i Sverige!

Resultaten för PPM trycksår och fall finns nu tillgängliga på hemsidan och resultaten är något förbättrade jämfört med mätningen i våras.

Resultaten hittar du här eller i rapporten "PPM fall och trycksår" i registret.

I samband med Senior alerts byte av teknisk plattform kommer punktprevalensmätningen av trycksår och fall förändras. Det kommer inte genomföras någon mätning vecka 11 2017. Från och med hösten 2017 erbjuder vi punktprevalensmätning av trycksår i modulen för Svenska-HALT. Utvecklingen kommer att förenkla inmatningen av data och vi kommer även kunna återanvända mycket information.

Mer information om nya protokoll och vilka frågor som kommer kompletteras i Svenska-HALT, presenteras sommaren 2017.

Uppdaterad: 2016-11-24
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion