Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-02-27 9.15

Senior alerts inspirationsdag!

30 mars har Senior alert inspirationsdag för omvårdnadspersonal.

Välkommen till Senior alerts inspirationsdag om vårdprevention den 30 mars kl: 09:30-16:00 i Jönköping!

Innehåll: Plenara föreläsningar och workshops.
Målgrupp: omvårdnadspersonal. Du får med dig mycket kunskap som kan tillämpas direkt i vardagsarbetet.

Anmälan och inbjudan finns på Senior alerts webbplats: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44215&nodeType=12&childId=22685

Uppdaterad: 2017-02-27
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri och rehabilitering