Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-02-22 13.18

Nya plattformen är releasad!

Välkomna att logga in i nya plattformen. Där är personer från "aktuella på enheten" överflyttade.

 Mer information om förändringar mm finns under Senior alert 2.0

Uppdaterad: 2017-02-22
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion