Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-03-01 12.05

Utbildningsmiljön är åter på plats!

I testmiljön kan du se och testa den funktionalitet som hittills är framtagen för Senior alerts nya plattform.

Testmiljön är inte kopplad till det riktiga registret och inga uppgifter lagras utan de raderas varje dygn.

För tillfället finns bara Norton, MNA, DFRI och ROAG som bedömningsinstrument. De andra instrumenten kommer inom kort.

Uppdaterad: 2017-03-01
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion