Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-03-15 13.46

Varför behövs personnummer när man administrerar användare?

Senior alert använder inte längre användarnamn och lösenord, utan är direktkopplad till Inera och HSA-katalogen.

Varför behövs personnummer för nya användare i Senior alert?

Svar: Senior alert är direktkopplat till HSA-katalogen för att man ska slippa lägga upp nya användare med användarnamn och lösenord.  För att kunna hämta upp information från HSA-katalogen måste man använda personnummer.

Uppdaterad: 2017-05-07
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion