Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-03-16 11.44

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården?

Socialstyrelsen klargör vem som får göra vad och reder ut vanliga missuppfattningar i hälso- och sjukvården.

https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/

Uppdaterad: 2017-03-16
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion