Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-03-31 11.13

Boka 8 juni i kalendern redan nu!

Inspirationsdag om Senior alert för chefer och personer med utvecklingsansvar.

Medverkar gör bland annat:

  • Helle Wijk, leg. sjuksköterska, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Maj Rom, projektledare, SKL

  • Marianne Lidbrink, utredare, Socialstyrelsen

  • Jeanette VanCura, vårdutvecklare, Hallands sjukhus

Anmälan öppnas måndag 10 april.

 

Uppdaterad: 2017-03-31
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik