Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-04-20 11.32

Undernäring är ett komplext problem

Under de senaste dagarna har undernäring uppmärksammats stort i media.

Utifrån kvalitetsregistret Senior alert vet vi att i särskilda boenden hade under 2016 cirka 60% av alla riskbedömda personer risk för undernäring. Detta betyder inte att personerna var undernärda. För att säkerställa detta krävs ytterligare utredning av varje person.

Man framhåller i debatten att det största problemet är att kunskap saknas om vilka behov personerna har och att man inte kan individualisera dem.

Helle Wijk problematiserar ytterligare.

Senior alert har lanserat en Kunskapsbank för kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal. Kunskapsbanken vill motivera till att utgå ifrån vad som är viktigt för varje person och att stärka personens egna möjligheter att vara aktiv i vardagen.
Den vill stödja till en god vård och omsorg där kunskap om vårdpreventiva åtgärder är i fokus och inspirera till att prova nya arbetssätt. 

De fem områdena i Senior alert hänger samman. Den person som har problem med munhälsa äter mindre, får därmed i sig mindre näring och risken för att ådra sig ökad skörhet ökar liksom risken för att falla. Elisabet Rothenberg och Lars Gahnberg samtalar om komplexiteten om nutrition och munhälsa.

Senior alert har under många år gjort ett stort spridningsarbete och ser att ledningens ansvar och kompetens är en avgörande faktor för en god och säker vård och omsorg. Den 8 juni bjuder Senior alert in till en inspirationsdag för chefer och ledare. 

Innehåll

  • Senior alert - Ett mått på kärnkompetensernas genomslag i vård och omsorg - Helle Wijk, Leg. sjuksköterska, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Att leda och inspirera - Maj Rom, projektledare, SKL
  • Socialstyrelsens mätningar och indikatorer - Marianne Lidbrink, utredare, Socialstyrelsen
  • Att följa sina resultat – Jeanette VanCura, vårdutvecklare, Hallands sjukhus
  • Vilka mål behöver vi, vilka mål är relevanta, vilka mål leder till en förbättring och som kan göra skillnad
  • Jobba i team - vad innebär det
  • Vad behöver jag för att kunna coacha och inspirera mina kollegor och medarbetare
  • Vad kan jag lära av andra - erfarenhetsutbyte

Välkommen med din anmälan

Uppdaterad: 2017-04-20
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion