Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-05-02 9.56

Socialstyrelsen om - Fler måste få hjälp att förebygga undernäring

I många kommuner saknas rutiner för vad hemtjänstpersonalen ska göra vid misstanke om att äldre personer riskerar att bli undernärda.

Långt ifrån alla som bedöms ha en risk för undernäring får det stöd och den hjälp de kan behöva. Inom särkilda boenden har 59 procent av de som bedömts ha risk för undernäring fått åtgärder insatta. För äldre i riskzonen som ännu bor kvar hemma är siffran 41 procent.

Läs mer om Socialstyrelsen nyhet

 

Uppdaterad: 2017-05-04
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion