Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-05-09 22.42

Senior alert erbjuder webbaserade stöd för ökad kunskap om Vårdprevention

Under senaste månaden har det skrivits i pressen om kunskapsbrist i vård och omsorg av äldre, samtidigt som man larmar om personalbrist och en stundande sommar med mycket extrapersonal.

Senior alert kan vara en självklar del i vårdplanering och en brygga och ett redskap mellan primärvård och kommun, både gällande SIP och för vårdplanering som initieras av vårdcentral. Men för att arbeta med Senior alert måste alla vara på ”rätt spår” och för detta krävs att alla har kunskap om Vårdprevention och Senior alert. För detta har vi tagit fram e-lärande som görs i team eller enskilt.

1. Lära grunderna i Senior alert genom att genomföra vår webbutbildning och samtidigt använda PLAN för hur arbetet med Senior alert ska fungera i den egna verksamheten. 4000 personer har redan genomfört utbildningen som tar 45 minuter att gå igenom och ger baskunskaper om: kvalitetsregister, den vårdpreventiva processen och förbättringsarbete.

2. Lära sig registrera och använda registret genom videoguide eller med manual samt genom att testa att registrera i vår utbildningsmodul

3. Inspireras vidare och lära mer om Vårdprevention i vår Kunskapsbank som är en möjlighet att lära mer om förebyggande åtgärder och vill stödja dig till en god vård och omsorg där kunskap om vårdpreventiva åtgärder är i fokus och inspirera till att prova nya arbetssätt.

4. Våga testa!

Tänk på möjligheten att inkludera detta i introduktionspaket för nyanställda och semestervikarier. Patientsäkerhetsarbetet är lika viktigt året om, eller hur!

Uppdaterad: 2017-05-09
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion