Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-05-13 17.24

Anette Nilsson leder workshop om coaching vid Inspirationsdagen 8 juni

Anette Nilsson arbetar som utvecklingsstrateg inom Region Jönköpings län. Hon har tidigare arbetat som projektledare för Ledningskraft och nära satsningen Bättre Liv för sjuka äldre. Tillsammans med seniorer startade Anette Passion för livet som 2014 fick utmärkelsen "Social innovation in ageing - The European Award" som delas ut av det Belgiska kungahusets fond.

Inspirationsdag 8 juni
Anette Nilsson

Anettes hjärta brinner för coaching och kommer till vår Inspirationsdag 8 juni för att inspirera oss kring hur vi bygger en kultur för ”Esthers” bästa. Om nyfikenhet på lärande och kunskap som kan omsättas i praktisk handling.

 

Uppdaterad: 2017-05-13
Maria Johansson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion