Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-05-15 12.15

Helle Wijk talar om viktiga kompetenser i teamet vid Inspirationsdagen 8 juni

Helle Wijk är docent i omvårdnad med inriktning mot vård av äldre och har mer än 30 års erfarenhet av geriatrisk omvårdnad och kliniskt förbättringsarbete inom sluten och kommunal vård. Helle ingår i Senior alerts styrgrupp.

Vårdprevention, patientsäkerhet, Senior alert
Helle Wijk

Helle Wijk bjuder in Dig att medverka 8 juni:

”Jag kommer att berätta om vilka kompetenser som det är viktigt att alla professioner inom vården behärskar. Kärnkompetenser måste alla behärska oavsett yrke för att vården ska vara säker och av hög kvalitet. 

Det som är så suveränt med kvalitetsregistret Senior alert är att det inte bara registrerar hur det gick, det påverkar hur det kommer att gå.

Jag tror Inspirationsdagen 8 juni kommer att just inspirera att lära av andra men att också få tillfälle till att lära andra. Helt enkelt att sprida goda idéer i ett nationellt perspektiv. Välkommen!”

Uppdaterad: 2017-05-15
Maria Johansson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion