Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-05-17 10.20

Om teamarbete vid Inspirationsdagen 8 juni

Jobba i team - vad innebär det? Denna workshop kommer att beröra de framgångsfaktorer som finns med att arbeta i team inom Hälso-och sjukvård och omsorg. Hur kan teamet bidra till bästa möjliga patientsäkerhet - för Esthers bästa?

vårdprevention, Senior alert
Susanne Lundblad

Susanne Lundblad arbetar som utvecklingsledare på Qulturum, Region Jönköpings län och under satsningen Bättre Liv för sjuka äldre var hon projektledare för den nationella spridningen av Senior alert. Susanne har mångårig erfarenhet av samverkan i team samt har stor kunskap och intresse av prevention för äldre.

Välkommen med på en workshop med både teoretiskt och praktiskt innehåll och där vi delar erfarenheter med varandra.

Uppdaterad: 2017-05-17
Maria Johansson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion