Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-05-22 11.58

Marianne Lidbrink från Socialstyrelsen medverkar på Inspirationsdagen 8 juni

Delta på Inspirationsdagen den 8 juni och lär dig mer om hälso- och sjukvård med hjälp av flera olika kvalitetsregister inom kommun och landsting/region.

Socialstyrelsen, patientsäkerhet, vårdprevention
Marianne Lidbrink

Marianne hälsar: "Genom att använda flera olika register är det möjligt att få fram mer kunskap om innehållet i vården av personer med hemsjukvård eller om dem som bor i särskilda boendeformer enligt SoL eller LSS. Senior alert är ett viktigt register för detta ändamål."

Marianne Lidbrink är sjuksköterska med 20 års erfarenhet av arbete med indikatorer i vården och omsorgen för äldre personer. Arbetar på Socialstyrelsen sedan 10 år på avdelningen för statistik och jämförelser med uppdrag att med hjälp av öppna jämförelser stödja verksamhetsutveckling i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

 

Sista anmälningsdag är 26 maj. Anmäl dig här.

Uppdaterad: 2017-05-22
Maria Johansson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion