Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-05-23 13.17

Vi hälsar Jeanette VanCura välkommen till Inspirationsdagen 8 juni

Jeanette VanCura arbetar som vårdutvecklare i Region Halland och medverkar som ett gott exempel kring att följa sina resultat, vid Inspirationsdagen 8 juni.

vårdprevention, Senior alert, patientsäkerhet
Jeanette VanCura

1. Kan du ge oss en liten inblick i vad din workshop kommer att handla om?

Vården överhopas av utdata från olika håll. Hur kan dessa sammanfogas och ge en bra bild över vad som egentligen görs inom omvårdnad och hur vi använder oss av resultatet i det praktiska arbetet. Hur får vi medarbetarna att se samma bild av given vård? En presentation av en medicinkliniks arbete över tid med hjälp av nationellt kvalitetsregister Senior alert.

2. Vad är viktigt för dig i Senior alerts patientsäkerhetsarbete?

Vården ska bedrivas patientsäkert. Varken patient eller anhöriga ska behöva känna att omvårdnaden inte är fullgod. Risker för trycksår-, fall-, malnutriering- och munhälsa problematik måste identifieras och förebyggas.

 3. Vad tror du att Inspirationsdagen 8 juni kan bidra med?

Senior alerts Inspirationsdag den 8 juni kommer att lyfta fram och peka på behovet av ständig identifiering och förbättringsarbeten i omvårdnaden av våra äldre.

 

 

Uppdaterad: 2017-05-23
Maria Johansson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion