Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-05-26 13.18

Workshop 8 juni - Hur vi kan utveckla mål och mätningar så att de blir en naturlig del i vårt dagliga arbete

Förbered dig gärna med att fundera på vilka dina utmaningar är och vilka idéer du har för att ta dig an dem.

vårdprevention, Senior alert
Mari Bergeling

Du träffar Mari Bergeling, utvecklingsledare vid Qulturum med mångårig erfarenhet att handleda i verksamhets- och processutveckling med fokus på kundinvolvering och resultatåterkoppling.

Anmälan gör du här.

Uppdaterad: 2017-05-26
Maria Johansson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion