Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-06-21 12.45

Data för process och utfall finns nu i Senior alert!

Rapporten hittar du när du är inloggad på en registrerande enhet.

Resultat
Process och utfall

Vid frågor kontakta Senior alerts support, . Fler rapporter kommer releasas framöver.

Uppdaterad: 2017-06-21
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion