Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-06-22 10.56

Ny inspirationsdag 11 oktober

Boka datumet i kalendern redan nu! Denna inspirationsdag håller vi i Stockholm, i SKL:s lokaler.

Dagen startar klockan 10:00 och avslutas klockan 16:00.

Målgruppen är chefer och personal som driver arbetet med Senior alert på hemmaplan.

Mer information och anmälan kommer att publiceras här inom kort.

Uppdaterad: 2017-06-22
Maria Johansson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion