Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-09-07 14.06

I Fokus inför Inspirationsdagen 11 oktober

Denna vecka presenterar vi Josefin Garpsäter, nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs Stad.

Josefin Garpsäter
Josefin Garpsäter

Josefin arbetar som nutrionsansvarig dietist i Sundbybergs Stad i Stockholm. Hon blev tilldelad pris som Årets dietist 2015 för bland annat sitt engagemang för att höja kompetensnivån kring nutrition inom äldreomsorgen.

Tre snabba frågor till Josefin Garpsäter inför hennes seminarium om hennes satsning på Senior alert-certificering i Sundbybergs Stad och hur det arbetet har gått till.

Uppdaterad: 2017-09-07
Erica Löwhagen, Qulturum, Verksamhetsnära funktion