Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-10-31 12.38

Punktprevalensmätning trycksår 22 November 2017

Senior alerts nya punktprevalensmätning kommer att genomföras för både kommuner, landsting/regioner och privata vårdgivare.

Mätningen kommer att ske den 22 November 2017. Läs mer här om hur mätningen går till.

Uppdaterad: 2017-10-31
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion