Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-11-13 16.11

Äntligen! Nu finns nya funktioner i våra rapporter.

Rapporterna Vårdprevention och Utfall samt Enhetens koll på läget har fått nya funktioner. Samtliga boxar är klickbara för utfall av trycksår, fall, undernäring och munhälsa.

 

När du har klickat på respektive ”box” visas en modul med information om kategorier, bakomliggande orsaker och planerade och insatta åtgärder och vid risk för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen.

 

Rapporterna hittar du som inloggad i Senior alert under fliken ”Resultat”.

Under Enhetsöversikten hittar du båda rapporterna Vårdprevention och utfall och Enhetens koll på läget (bild nr. 1). På sidan för val av vårdenhet hittas endast Vårdprevention och utfall (bild nr.2)

 

 

    

 

Kort film om våra rapporter och de nya funktionerna

 

Uppdaterad: 2017-11-14
Erica Löwhagen, Qulturum, Verksamhetsnära funktion