Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-11-16 16.24

Lindesbergs kommun - Ett gott exempel på förebyggande arbete och samverkan kopplat till arbetet med Senior alert.

Ta del av Lindesbergs kommuns framgångsrika arbete med Senior alert genom att titta på filmen om deras arbete.

Lindesbergs kommun delar med sig av sina framgångsfaktorer.

Uppdaterad: 2017-11-16
Erica Löwhagen, Qulturum, Verksamhetsnära funktion