Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2017-12-01 11.40

Nya funktioner i Senior alert från och med 1 december.

Funktionen för att skapa en ny process för en patient har uppdaterats och regleringar för när riskbedömningar blir historiska.

Detta innebär att i samband med att en ny riskbedömning ska göras fås numera ett "pop up"-fönster. Ange riskbedömningsdatum och klicka på OK.

 

  • Riskbedömning äldre än 6 månader och som saknar insatta åtgärder läggs automatiskt i patientens historik.
  • Riskbedömningar äldre än 1 år och som saknar uppföljning läggs också automatiskt i patientens historik.

I båda fallen ses en ny process på enhetsöversikten. Personer som inte längre är kvar på enheten går att avsluta utan vidare åtgärd.

Processer som har blivit historiska går inte att ändra i.

Uppdaterad: 2017-12-01
Erica Löwhagen, Qulturum, Verksamhetsnära funktion