Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2016-03-29 10.29

Reviderat Faktadokument: Förmaksflimmer, komplettering

Faktadokumentet Förmaksflimmer är nu reviderat av Faktagrupp Kardiologi.

Beakta särskilt förändrade rutiner och anvisningar under rubriken uppföljning:

”Patientansvarig läkare ansvarar för fortsatt ställningstagande till indikation/kontraindikation för antikoagulantia behandling samt ansvarar för att kontroll av njurfunktionen sker vid 3, 6 och 12 månader efter insättning av NOAK. Vid normal njurfunktion därefter minst årligen. Vid fluktuerande njurfunktion (GFR <50 ml/min) tätare och ställningstagande bör tas kring dosreducering.”

Fakta Förmaksflimmer

Uppdaterad: 2016-08-02
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion