Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2017-06-27 15.31

Nytt Faktadokument: Vårdintygsbedömning

Faktagrupp Psykisk hälsa vuxna har tagit fram ett nytt Faktadokument: Vårdintygsbedömning.

Nya riktlinjer för Vårdintygsbedömning beräknas träda i kraft 1 september 2017 och beskrivs i reviderad version av Faktadokument. Enligt detta får Psykiatrin  ett ansvar för all vårdintygsbedömning vid psykiatriska kliniken (inklusive Psykiatriska Akutmottagningen) medan primärvården har det huvudsakliga ansvaret för vårdintygsbedömning utanför sjukhuset varvid det i görligaste mån bör ske i anslutning till patientens hem- och närmiljö såsom lag och författning anvisar. Förtydligande har skett vad gäller polismedverkan.
 

Vårdintygsbedömning

Uppdaterad: 2017-09-04
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion