Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.
2016-05-12 11.31

Privata vårdvalsenheter syns inte i NPÖ

För tillfället syns inte information från privata vårdvalsenheter i NPÖ

Sedan uppgraderingen av Cosmic i slutet av april har det varit problem med att visa information från privata vårdvalsenheter i NPÖ. Problemet hoppas vara löst i slutet av vecka 20.

Uppdaterad: 2016-05-12
Kerstin Adolfsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion