Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2016-04-04 7.44

FoU-ledare Lena Olsson disputerade inom handikappvetenskap

Lena Olsson är socionom och arbetar som FoU-ledare på FoUrum. Den 1 april försvarade hon sin avhandling inom handikappvetenskap.

Lena Olsson disputerade i handikappvetenskap den 1 april. Foto: Lisa Andersson.
Lena Olsson disputerade i handikappvetenskap den 1 april.

Lenas forskning rör barn med lindrig utvecklingsstörning och deras familjer. Syftet med avhandlingen var att studera familjernas behov av stöd från samhället, hur de nyttjar detta stöd och hur de upplever det.

Avhandlingen består av fyra studier och artiklar, av vilka tre är publicerade eller antagna. Studierna bygger på registerstudier, enkätundersökningar och intervjuer med föräldrar.

Familjerna efterlyser mer information

En hög andel av familjerna uttrycker behov av att få mer information om vad det finns för stöd och service. De uppger också att de behöver mer information om sitt barns funktionsnedsättning, hur de ska bemöta barnet och att lära hen olika färdigheter. De efterfrågar också möjligheterna till kontakt med andra föräldrar i liknande situation.

Nära 25% av familjerna uppger att de skulle behöva ekonomiskt stöd för hyra, mat, medicin och kläder.

Valet av skolklass har betydelse

Andra faktorer som påverkar behovet av stöd är föräldrarnas sysselsättning, utbildningsnivå och självtillit, men också barnens skolgång. Barnens skolklass är direkt avgörande; barn i grundsärskoleklass använder stödinsatser både från barn- och ungdomshabilitering och socialtjänsten i högre grad, än barn i integrerad grundskoleklass.

Lena Olsson arbetar som FoU-ledare på FoUrum, Kommunal utveckling. Hon doktorerade på Hälsohögskolan i Jönköping den 1 april 2016.

Uppdaterad: 2016-06-22
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Primärkommunal utveckling PKU