Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2016-05-13 9.49

Länet gör gemensam familjehemsrekrytering

Den 16 maj startar länets gemensamma familjehemsresurs som rekryterar och utbildar länets familjehem.

Barn som klättrar i träd. Foto: Lisa Andersson
Det finns ett stort behov av familjehem i hela landet.

Familjehemsresursen drivs gemensamt av kommunerna i Jönköpings län. De rekryterar och utbildar familjer som vill vara familjehem på uppdrag av kommunerna.

En vanlig familj med engagemang och tid för fler

Ett familjehem är en vanlig familj med engagemang och kraft för ytterligare en familjemedlem, någon annans barn.

Det ställs inga krav på att familjehemsföräldrarna har någon särskild utbildning eller materiell standard. Som familjehem får man möjlighet att gå en grundutbildning som är en bra grund.

Stort behov av familjehem

Syftet med en gemensam familjehemsrekrytering i länet är att kunna samordna utbildning och stöd. Det finns också en ambition att kunna rekrytera fler familjehem när flera kommuner går samman. Behovet av familjehem är stort i hela länet.

Familjehemsresursen är lokaliserad till Jönköping och startar sin verksamhet måndagen den 16 maj. Fem personer arbetar tillsammans.

Familjehemsresursen går att nå via sin hemsida:
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21900&nodeId=43009

Där kan man också göra en direkt intresseanmälan att bli familjehem.

Uppdaterad: 2016-05-13
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling