Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2016-10-28 7.41

Länet växlar upp arbetet med en återhämtningsinriktad psykiatri

Jönköpings län driver - kommuner och region i samverkan - ett långsiktigt arbete med att etablera ett återhämtningsinriktat förhållningssätt inom psykiatrin.

Arpad Andersson, Sara Thil, Mia Nordlund, Malin Forslund och Elisabeth Magnusson arbetar med länets utveckling av en återhämtningsinriktad psykiatri.
Arpad Andersson, Sara Thil, Mia Nordlund, Malin Forslund och Elisabeth Magnusson arbetar med länets utveckling av en återhämtningsinriktad psykiatri. Foto: Lisa Andersson.

Arbetet har utvecklats i olika riktningar under flera år, men med ett grundläggande syfte att sätta individens kunskap och egna erfarenheter av psykisk ohälsa i centrum.

Återhämtning är en individuell process som ser annorlunda ut vid varje persons återhämtning från psykisk ohälsa. Det är en personlig resa som handlar om att återskapa meningsfullhet i sitt liv genom att förstå vad som hänt och att förbereda sig för vad detta innebär för framtiden. Återhämtning börjar ofta med en känsla av hopp och omgivningen kan medverka till att bära hopp när personen själv inte orkar.

Med omgivning avses även personal som kommer i kontakt med personen i olika sammanhang. Det är därför avgörande för en återhämtning att även medarbetare inom psykiatrin har samma synsätt och förhållningssätt som den återhämtningen berör. Detta kräver utbildnings- och bemötandeinsatser i hela länet.

Många insatser som nu sker samordnat

Projektet Center till stöd för återhämtning drevs under en tid som ett försök i Jönköping, Habo och Mullsjö. Det har varit en viktig del i etableringen av ett återhämtningsinriktat förhållningssätt, för att undersöka möjligheter och motiv till att skapa en fysisk plats, som fungerar som en arena eller plattform där personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa engageras för att samla, förmedla och sprida kunskap om stöd till återhämtning.

─ Projektet har framförallt bidragit till att kunskapen om och intresset för ett återhämtningsinriktat arbetssätt har ökat i länet. Likaså har viljan att kvalitetssäkra kompetensen både hos personal och hos personer med egen erfarenhet ökat, säger Mia Nordlund, FoU-ledare på FoUrum. Tillsammans med Arpad Andersson, Elisabeth Magnusson, Sara Thil och Malin Forslund ansvarar hon för utvecklingsarbetet i länet.

Insatserna sker nu samlat via FoUrum för att under de närmaste åren kunna erbjuda stöd i implementeringsarbetet i länet. Arbetet finansieras av statliga stimulansmedel samt av länets kommuner och Region Jönköpings län.

Hämtar inspiration från England

En inspiration i länets arbete är så kallade ”Recovery Colleges” i England. Vi vill också skapa den typen av samproduktion mellan organisation/tjänsteutövare och personer med egen erfarenhet.

I England finns många så kallades ”peers”, personer med egen erfarenhet som anställs inom vården och socialtjänsten för att fungera som kunskapsstöd i återhämtning och psykisk hälsa.

Uppdaterad: 2016-10-31
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling