Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2017-05-19 10.53

Temadagar om Syrien, Eritrea och Somalia

CHANGE är ett EU-finansierat kompetensutvecklingsprojekt för ökad integration i Jönköpings län. Under mer än två år kommer stora utbildningsinsatser att göras i länet.

SYNTOLKNING: Två personer som samtalar vid scen.
Forskare Marco Nilsson i samtal med en av deltagarna Siv Hederos, integrationssamordnare i Jönköpings kommun.

Just nu pågår temadagar med fokus på de länder som flest människor kommer från till Sverige och Jönköpings län.

CHANGE riktar sig främst till personal i länets kommuner. Genom projektet vill vi bidra till utvecklingen av ett samhälle som är inkluderande och fritt från diskriminering där mångfald ses som en tillgång. Just nu pågår temadagar och utbildningsdagar om flykt.

Fakta och funderingar – vem flyr och från vad?

100 medarbetare från länets kommuner och skilda områden såsom skola, socialtjänst och fritid, deltog på den första temadagen av tre, där fokus var på Syrien. Forskning och fakta varvades med egna reflektioner kring flykt, civilkurage och våra olika förutsättningar.

Deltagarna fick själva resonera kring frågor som: Skulle jag fly – och under vilka förutsättningar? Vem skulle jag ta med mig? Vart skulle jag fly? Varför just dit? Frågor som kan kännas långt från vår vardag i Sverige, men som ger en större förståelse för de människor som vi nu möter varje dag inom våra olika yrkesroller och i vår vardag.

Radikalisering och resorna till Syrien

Marco Nilsson är statsvetare och forskare i globala studier med inriktning radikalisering och relationer mellan shia- och sunnimuslimer. Han har intervjuat flera unga män som både varit i Syrien och planerar att åka dit för att strida för en större sak.

Hans forskning tar avsteg i Syriens historia; det arv som präglar dagens konflikter, känslan av social orättvisa och frånvaron av en syrisk tillhörighet. Han studerar också relationen politik och religion i Mellanöstern.

Att byta perspektiv – vad innebär det att fly?

Hanin Shakrah är journalist, jurist och tolk. Hennes egen bakgrund, att fly som 4-åring tillsammans med sina föräldrar från Syrien till Sverige, är grunden för hennes föreläsning. En föreläsning som blir mer ett samtal med en väldigt stor publik. Men Hanin lotsar in deltagarna i egna berättelser, där vi får reflektera kring frågor om flykt, civilkurage och villkor.

Hon vill sätta professionen i samma stol som människorna vi möter i vår myndighetsroll eller i skolan, de som har fattat beslut kring liv och död och nu ska finna sig en tillvaro i Sverige.

Fler temadagar och fokus på flykt

Den 19 maj handlar temadagen om Eritrea och den 12 juni om Somalia, båda i Jönköping.

Den 24 maj anordnar vi en mer övergripande utbildning om människor på flykt; vad nyanlända går igenom vid flykt, sin första tid i Sverige och om anpassning till nya strukturer och normer. Utbildningen hålls i Eksjö.

Uppdaterad: 2017-05-19
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling