Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2017-06-20 15.23

Peerutbildning inom psykiatrin i Jönköpings län

Det finns en stor efterfrågan av kunskap från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller närstående till någon med den erfarenheten.

Under hösten 2017 kommer kommuner och region tillsammans att erbjuda personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen självupplevd eller som anhörig/närstående, en så kallad peerutbildning på grundnivå. Utbildningen syftar till att ge grundläggande förståelse för på vad sätt erfarenheten och kunskapen av psykisk ohälsa är värdefull för utvecklingen av vård och omsorg.

Peer - person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som resurs - är en benämning på en person som bidrar med sina erfarenheter och sin kunskap om psykisk ohälsa. Det kan vara att föreläsa, informera, utbilda, stödja och vara hoppingivare på en enhet inom psykiatrin i kommunen eller sjukvården. Utbildningen leder inte till något lönearbete, utan kan ge möjlighet till enskilda uppdrag utifrån behov och efterfrågan.

Kriterier till grundutbildningen för en peer är:

• Kunna dela egna erfarenheter med andra

• Kunna lyssna och reflektera över andra personers erfarenheter

• Erfarenhet av psykiatrisk vård eller annan behandling

Höstens utbildningsdatum är 25 september, 2 oktober, 9 oktober, 23 oktober, 30 oktober, 7 november och 13 november (heldagar) i Jönköping. Du förväntas närvara på alla träffar.

Låter det här intressant? Vi vill att du som är intresserad skriver ett personligt brev, max en A4. Vi vill också att du bifogar ett CV där dina erfarenheter av psykisk ohälsa är en del.

Om du har frågor kontaktar du FoU-ledare Sara Thil eller Malin Forslund via e-post.

Ansökan skickas till:  eller senast den 1 september 2017. 

Om du hellre vill skicka via post till: Sara Thil, Kommunal utveckling, FoUrum, Box 1024, 551 11 Jönköping

Uppdaterad: 2017-08-15
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling