Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2017-08-22 12.10

Nya masterstudenter i kvalitetsförbättring och ledarskap

I dagarna hälsas ett 40-tal nya studenter från hela landet välkomna till Jönköping och vårt masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap.

Ett 40-tal personer tillika studenter och lärare står framför ett hus.
Årets antagna masterstudenter med lärare och programansvariga besökte FoUrum i samband med sin introduktion. Foto: Lisa Andersson.

Länets kommuner och Region Jönköpings län driver sedan flera år tillsammans med Jönköping Academy och Jönköping University en magister- och masterutbildning.

Programmet för kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd är förlagt till Hälsohögskolan, och är framarbetet och genomförs av Jönköping Academy. Söktrycket är högt, bland det högsta i landet för avancerade utbildningar.

Totalt börjar ett 40-tal studenter varje år; de flesta är medarbetare från hälso- och sjukvård, kommunal socialtjänst eller privat regi från hela landet.

Nära koppling till praktiken

Studierna sker i ett nära samarbete med praktiken och det sista året förläggs helt till arbetsplatsen där ett konkret förbättringsarbete blir underlag för examensarbete.

I samband med introduktionen i slutet av augusti besökte studenterna FoUrum för att ta del av det forsknings- och utvecklingsarbete som sker i länets kommuner och knyta kontakter för samarbete de kommande åren. Även hälso- och sjukvårdens utvecklingsenhet Qulturum besöks under introduktionsdagarna.

Uppdaterad: 2017-08-22
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling