Region Jnkpings ln Flisa 2017
plus.rjl.seflisa2017
2017-06-19 22.31

Posterutställning

Vi kommer att ha en Postersession på Flisa2017

Inbjudan att skicka abstrakt för posterutställning Flisa Jönköping

 

Här finns möjlighet att presentera kvalitets-, förbättrings- eller vetenskapliga arbete presenteras. Vi bjuder in brett, högt och lågt, för alla som har anknytning till en ambulanssjukvård.

En sammanfattning (abstrakt) av projektet ska skickas enligt nedanstående.  

Abstrakt skall explicit  innehålla
Introduktion/Bakgrund inklusive syfte och/eller mål.
Metod
Resultat
Diskussion/Konklusion

Max 300 ord.

Se också dokumentet med Riktlinjer för poster till Flisa kongress

Välkommen med inskickat abstrakt till  senast den 31/7.
Meddelande om projektet har antagits sker senast den 25/8.

Vid frågor kontakta


Håkan Klementsson

ordförande Flisa

klementsson@live.se

Uppdaterad: 2017-07-24
Lenita Petersson, Ambulanssjukvård gem, Medicinsk vård