Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen

2018-02-14 13.47

Nytt sortiment - Lyftselar

Nu är hemsidan uppdaterad med selar från Etac
Läs mer

Uppdaterad: 2018-02-14
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service