Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Aktuellt från diagnostik

2017-05-24 15.36

LabNytt – Driftstörning för allmänkemianalyser på kemilaboratoriet Jönköping nu åtgärdad

Servicearbetet är nu avslutat och driften på allmänkemianalyser har återgått till normal.
Läs mer

2017-05-23 13.33

LabNytt - Driftstörning för allmänkemi analyser i Jönköping

På grund av instrumentproblem och pågående service vid kemilaboratoriet, Ryhov kommer provsvar på allmänkemi analyser att bli fördröjda.
Läs mer

2017-05-23 10.43

LabNytt - Sommarstängt på fertilitetslaboratoriet 2017

Fertilitetslaboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov har sommarstängt från 13 juni till och med 22 augusti 2017.
Läs mer

2017-05-18 10.18

LabNytt - Driftstörning för sållningsmetoder för droganalyser i urin

På grund av instrumenthaveri vid kemilaboratoriet, Ryhov är det driftstörning för analys amfetamin, bensodiazepiner, kannabinoider, kokain opiater, tramadol, buprenorfin , metadon.
Läs mer

2017-05-15 16.10

LabNytt - Laboratoriemedicin byter ut provtagningspinnar under oktober 2017

Laboratoriemedicin byter under oktober 2017 ut de provtagningspinnar och -rör som sjukvården använder för odling av bakterier från sår, feces (avföring), nasofarynx (näsa), svalg samt för screening för multiresistenta bakterier (MRB).
Läs mer

2017-05-09 12.07

LabNytt - Förändringar i Sahlgrenskas analys Csv/S-Neurotropa virus

Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför en ny analys, Csv-CNS-infektioner (PCR), för detektion av 14 olika virus, bakterier och svampar som kan orsaka akut infektion i centrala nervsystemet (CNS).
Läs mer

2017-05-08 10.27

Röntgen i Tranås och Vetlanda stängt

Röntgen i Tranås och Vetlanda har stängt 10 maj, 17 maj, 19 maj, 26 maj samt även 5 juni för enbart röntgen i Tranås.
Läs mer

2017-05-08 8.24

LabNytt - Nya instrument för analys av B-blodstatus och maskinell 5-parts differentiell räkning av leukocyter

Från och med 8 maj börjar primärvårdslaboratorier i Jönköpings region att utföra analys av blodstatus, blodstatus+neutrofila samt blodstatus+diff med ett nytt instrument, Sysmex XN-550/XN-450.
Läs mer

2017-05-02 7.55

LabNytt – Utökad analysservice för P--NT-ProBNP analys

Från och med 2 maj 2017 utförs analys av P--NT-ProBNP även på sjukhuslaboratoriet i Värnamo.
Läs mer

Uppdaterad: 2017-05-24
Vesna Papacikic, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering