Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskydd och vårdhygien

2017-06-22 15.41

Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa

Vi bjuder in till informationsträffar där vi vill samla vårdpersonal och chefer från slutenvården och den kommunala vården för att prata ihop oss och kraftsamla inför nästa infektionssäsong.
Läs mer

2017-06-16 9.01

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Årets influensasäsong sammanfattas.
Läs mer

2017-06-09 11.47

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Varning för mässlings-partyn och lite information om smittspårning av legionella.
Läs mer

2017-06-01 15.36

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Se över skyddet mot hepatit A hos riskgrupper nu inför sommarens resor!
Läs mer

Uppdaterad: 2017-06-22
Malin Bengnér, Folkhälsa och sjukvård