Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel

Läkemedel

2017-07-14 13.25

Spädning och administrering av intravenös antibiotika/antimykotika

Nu finns en uppdatering av "Spädning och administrering av antibiotika/ antimykotika för vuxna" tillgänglig.
Läs mer

2017-07-07 14.15

NovoPen -säkerhetsinformation

Novo Nordisk har upptäckt att cylinderampullhållaren för insulin som använts i ett mindre antal batcher av NovoPen Echo och NovoPen5 kan spricka eller gå sönder om den utsätts för vissa kemikalier.
Läs mer

2017-06-21 16.23

Utbilda dig kring läkemedel via webben

Läkemedelskommittén arrangerar fortlöpande utbildningar inom läkemedelsområdet. Passa på att ta del av vad det finns för utbildningar.
Läs mer

2017-06-20 13.19

Läkemedelsberättelse för att förebygga fel i vårdens övergångar

När patienter skrivs ut från våra sjukhus ska de få med sig skriftlig information kring eventuella läkemedelsförändringar
Läs mer

Uppdaterad: 2017-07-19
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion