Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel

Läkemedel

2018-02-09 16.23

Freestyle libre kan förskrivas till vissa patienter med Typ2 diabetes

NT-rådet, SKL:s nätverk för Nya Terapier har godkänt och förhandlat om pris för Freestyle libre för alla landsting och regioner i Sverige.
Läs mer

2018-01-31 8.06

Byt ut Alvedon 665 mg!

EMA:s säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att försäljningstillståndet för paracetamoltabletter med modifierad frisättning (Alvedon 665mg) dras tillbaka. Läkemedelsverket beslut kring rekommendationen väntas inom en månad, och ett indraget försäljningstillstånd beräknas till april 2018.
Läs mer

Uppdaterad: 2018-02-12
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion