Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel

Läkemedel

2017-04-03 12.23

Självstudie - Hantering och beredning av läkemedel med bestående toxisk effekt

Självstudien finns tillgänglig på intranätet för Region Jönköpings län och är en kort utbildning (bild och ljud) i hantering, beredning och administrering av läkemedel som kan ge en bestående toxisk effekt och som till största delen utgörs av antibiotika. Den består av tre korta delar; infusioner, injektioner och tabletter. Varje del visar hur sjuksköterskan ska arbeta med olika hjälpmedel och material för att skapa en säker arbetsmiljö.
Läs mer

2017-03-07 7.57

Grundkurs i cytostatikahantering

Läkemedelskommittén i Jönköpings län inbjuder till en grundkurs i cytostatikahantering 2017-05-17. Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor inom Region Jönköpings län som ska administrera cytostatika.
Läs mer

Uppdaterad: 2017-04-25
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion