Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fakta

2017-03-22 16.12

Reviderat Faktadokument: Hjärtsvikt

Nu föreligger en reviderad version av Faktadokument Hjärtsvikt där flera nyheter presenteras.
Läs mer

2017-03-17 11.57

Reviderat Faktadokument: Osteoporos

Faktadokumentet Osteoporos är reviderat av Faktagrupp Geriatrik.
Läs mer

2017-03-14 11.39

Nytt Faktadokument: Testikelcancer, SVF

Faktagrupp Urologi har tagit fram ett nytt Faktadokument: Testikelcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp, SVF.
Läs mer

2017-03-08 16.09

Nytt Faktadokument: Njurcancer, SVF

Faktagrupp Urologi har tagit fram ett nytt Faktadokument: Njurcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp, SVF.
Läs mer

2017-03-08 16.07

Nytt Faktadokument: Peniscancer, SVF

Faktagrupp Urologi har tagit fram ett nytt Faktadokument: Peniscancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp, SVF.
Läs mer

2017-03-08 16.02

Nytt Faktadokument: Skelett- och mjukdelssarkom

Faktagrupp Ortopedi har tagit fram ett nytt Faktadokument: Skelett- och mjukdelssarkom hos vuxna, SVF.
Läs mer

2017-02-14 13.39

Nytt Faktadokument: Kortisonbehandling - palliativ vård

Faktagrupp Palliativ vård har tagit fram ett nytt Faktadokument: Kortisonbehandling - palliativ vård.
Läs mer

2017-02-14 11.28

Receptfria läkemedel för behandling av pollenallergi 2017

Listan över receptfria läkemedel för behandling av pollenallergi 2017 finns nu publicerad på Faktasidorna Allergi - hos vuxna över 18 år och Läkemedel och graviditet/amning.
Läs mer

2017-02-07 10.05

Nytt Faktadokument: Analcancer, SVF

Faktagrupp Kirurgi har tagit fram ett nytt dokument: Analcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp, SVF.
Läs mer

2017-02-03 9.55

Nytt Faktadokument: Malignt lymfom och kronisk lymfatisk leukemi SVF

Nu föreligger ett nytt Faktadokument kring SVF Malignt lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. Det omfattar således båda diagnoserna.
Läs mer

2017-02-03 9.09

Nytt Faktadokument: Akut leukemi, SVF

Nu föreligger ett nytt Faktadokument kring SVF Akut leukemi. Det omfattar såväl akut myeloisk som lymfatisk leukemi.
Läs mer

2017-01-31 13.22

Nytt Faktadokument: Livmoderkroppscancer, SVF

Faktagrupp Kvinnohälsa har tagit fram ett nytt dokument: Livmoderkroppscancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp.
Läs mer

2017-01-31 13.20

Nytt Faktadokument: Livmoderhalscancer, SVF

Faktagrupp Kvinnohälsa har tagit fram ett nytt dokument: Livmoderhalscancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp, SVF.
Läs mer

2017-01-31 11.31

Nytt Faktadokument: Sköldkörtelcancer och resistens i tyroidea

Faktagrupp Endokrinologi och hypertoni har tagit fram ett nytt dokument: Sköldkörtelcancer och resistens i tyroidea, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp.
Läs mer

2017-01-27 13.27

Reviderat Faktadokument: Astma hos barn

Faktadokumentet Astma hos barn är reviderat av Faktagrupp Barn- och ungdomshälsa.
Läs mer

2017-01-17 15.11

Ny version: Höftledsartros

En ny version av Faktadokument Höftledsartros finns nu publicerad.
Läs mer

2017-01-09 13.30

Nytt Faktadokument: Höftledsartros

Faktagrupp Ortopedi har tagit fram ett nytt Faktadokument: Höftledsartros.
Läs mer

2017-01-05 13.21

Nytt Faktadokument: Barn och ungdomar i asylprocess

Faktagrupp Psykisk hälsa - barn och ungdom har tagit fram ett nytt Faktadokument: Barn och ungdomar i asylprocess.
Läs mer

2016-10-17 15.58

Nytt Faktadokument: Akutvård psykisk hälsa barn och ungdom

Faktagrupp Psykisk hälsa - barn och ungdom har tagit fram ett nytt Faktadokument: Akutvård psykisk hälsa barn och ungdom.
Läs mer

2016-10-07 11.15

Smittskydd i primärvården

Smittskydd bjuder in till en utbildning om vad du som distriktsläkare (ST eller specialist) behöver kunna om smittskyddslagen, smittspårning och åtgärder för att minska smittspridning.
Läs mer

2016-10-06 16.05

Nytt Faktadokument: Sårskada barn

Faktagrupp Barn och ungdomshälsa har tagit fram ett nytt Faktadokument: Sårskada barn
Läs mer

2016-10-06 15.27

Nytt Faktadokument: Synstörning och skelning hos barn

Faktagrupp Barn och ungdomshälsa har tagit fram ett nytt Faktadokument: Synstörning och skelning hos barn.
Läs mer

2016-09-26 14.20

Nytt Faktadokument: Nutrition - palliativ vård

Faktagrupp Palliativ vård har tagit fram ett nytt Faktadokument: Nutrition.
Läs mer

2016-09-23 13.53

Remisser - varicer

Remisser som rör kirurgisk behandling av varicer enligt nyligen fastställt Faktadokument ska skickas till Kirurgmottagningen, Länssjukhuset Ryhov för hela länet.
Läs mer

Uppdaterad: 2017-03-22
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion