Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

FoUrum social välfärd

2017-08-22 12.10

Nya masterstudenter i kvalitetsförbättring och ledarskap

Ett 40-tal personer tillika studenter och lärare står framför ett hus.I dagarna hälsas ett 40-tal nya studenter från hela landet välkomna till Jönköping och vårt masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap.
Läs mer

2017-06-20 15.23

Peerutbildning inom psykiatrin i Jönköpings län

Det finns en stor efterfrågan av kunskap från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller närstående till någon med den erfarenheten.
Läs mer

2017-06-13 13.20

Uppföljande brukarrevision av beroendemottagningen

En uppföljande granskning av länets beroendemottagning har gjorts i form av en brukarstyrd brukarrevision på uppdrag av regionen.
Läs mer

2017-06-12 7.34

Glada stipendiater på Högskolans avslutning

Alinde och Hanna med blommor och sina stipendier.Malin, Jenny, Hanna, Elina och Alinde var extra glada när Hälsohögskolan hade sin examensavslutning den 9 juni 2017. De fick nämligen stipendier från Region Jönköpings län och länets kommuner.
Läs mer

2017-05-24 13.28

Mer egenmakt genom delaktighetsmodellen

13 personer uppställda på rad.Delaktighetsmodellen har utvecklats för att underlätta en jämlik dialog mellan brukare och personal. Modellen används idag i elva av länets kommuner.
Läs mer

2017-05-24 12.58

Förebyggande insatser till familjer med alkohol- och drogproblem

En person fäster en post-it-lapp bland andra skrivna lappar.Länets kommuner driver tillsammans med FoUrum forskningsprojektet FIFA; hur socialtjänsten kan förbättra sitt stöd till familjer med alkohol- och drogproblem.
Läs mer

2017-05-19 10.53

Temadagar om Syrien, Eritrea och Somalia

SYNTOLKNING: Två personer som samtalar vid scen.CHANGE är ett EU-finansierat kompetensutvecklingsprojekt för ökad integration i Jönköpings län. Under mer än två år kommer stora utbildningsinsatser att göras i länet.
Läs mer

2017-05-08 10.44

Individens behov på särskilda boenden för äldre

Bild på två personer som föreläser. Foto: Lisa Andersson.Landets kommuner rekommenderas av SKL att höja kvaliteten på särskilda boenden för äldre genom att utveckla välfärdsteknik, arbetssätt och ett tydligare ledarskap.
Läs mer

2017-05-08 10.28

Rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal

Böcker om rapporteringsstöd visas, uppslagna och med omslag.Länets kommuner har tillsammans med FoUrum tagit fram ett gemensamt rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal.
Läs mer

Uppdaterad: 2017-08-22
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling