Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Alla nyheter, Region Plus

2017-01-17
2017-01-17
CINAHL med fulltext (Aktuellt från Futurum)
2017-01-17
2017-01-16
2017-01-16
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-11
2017-01-10
2017-01-09
2017-01-05
2017-01-02
2016-12-30
2016-12-23
2016-12-23
Jobba som hjälpmedelskonsulent? (Hjälpmedelscentralen)
2016-12-20
Handeksem - en risk i sjukvården (Aktuellt från Futurum)
2016-12-20
2016-12-20
2016-12-19
2016-12-16
2016-12-15
2016-12-15
2016-12-12
2016-12-09
2016-12-09
2016-12-08
2016-12-08
2016-12-06
2016-12-06
2016-12-06
LabNytt – Analys av P--CK-MB läggs ner (Aktuellt från diagnostik)
2016-12-05
2016-12-01
Nytt hygiensortiment (Hjälpmedelscentralen)
2016-11-29
2016-11-28
2016-11-25
2016-11-25
2016-11-25
2016-11-25
2016-11-24
2016-11-24
Roland Boij disputerar den 2 december (Aktuellt från Futurum)
2016-11-18
2016-11-16
Information från Region Jönköpings län syns åter i NPÖ (Aktuellt om Nationell patientöversikt (NPÖ))
2016-11-16
2016-11-14
2016-11-11
2016-11-10
2016-11-08
2016-11-04
2016-11-04
Information från Region Jönköpings län saknas i NPÖ (Aktuellt om Nationell patientöversikt (NPÖ))
2016-11-04
LabNytt - PPT-rör utgår ur sortimentet (Aktuellt från diagnostik)
2016-11-03
2016-11-01
2016-10-31
2016-10-28
2016-10-27
LabNytt - EHEC (Aktuellt från diagnostik)
2016-10-26
2016-10-24
2016-10-20
2016-10-20
2016-10-20
2016-10-18
2016-10-18
2016-10-17
2016-10-17
Aktuellt ekonomisk läge vecka 45 (Hjälpmedelscentralen)
2016-10-17
2016-10-07
2016-10-06
2016-10-06
2016-10-06
Nyhetsbrev från Smittskydd och Vårdhygien (Smittskydd och vårdhygien)
2016-10-06
Utbildning i svårläkta sår och RiksSår (Smittskydd och vårdhygien)
2016-10-06
2016-10-05
2016-10-05
Returnera även fästet (Hjälpmedelscentralen)
2016-10-03
2016-09-30
2016-09-30
2016-09-28
Fira våra docenter! (Aktuellt från Futurum)
2016-09-26
2016-09-23
2016-09-23
Nyhetsbrev från Smittskydd och Vårdhygien (Smittskydd och vårdhygien)
2016-09-23
2016-09-23
2016-09-22
2016-09-21
2016-09-21
2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16
2016-09-15
2016-09-15
2016-09-12
2016-09-09
Ett spännande möte (Odontologiska Institutionen)
2016-09-09
2016-09-08
2016-09-08
2016-09-07
2016-09-06
Årets influensavaccination (Smittskydd och vårdhygien)
2016-09-02
2016-09-02
2016-09-02
Dags att söka anslag från FORSS (Aktuellt från Futurum)
2016-09-02
2016-09-01
2016-08-31
2016-08-31
2016-08-30
2016-08-30
2016-08-29
2016-08-26
2016-08-25
Förebygg kikhosta hos spädbarn (Smittskydd och vårdhygien)
2016-08-25
2016-08-24
2016-08-23
Smittskydd i primärvården (Smittskydd och vårdhygien)
2016-08-22
2016-08-22
2016-08-18
Två disputationer den 30 september (Aktuellt från Futurum)
2016-08-16
2016-08-15
2016-08-15
2016-08-15
2016-08-15
2016-08-15
2016-08-11
2016-08-10
2016-08-09
2016-08-02
2016-07-27
2016-07-25
2016-07-19
2016-07-14
Visste du att... (Utvecklingskraft)
2016-07-11
2016-07-08
2016-07-05
2016-07-05
2016-07-04
2016-07-04
2016-07-01
2016-07-01
2016-06-28
2016-06-28
2016-06-27
2016-06-27
2016-06-24
2016-06-23
2016-06-22
2016-06-22
2016-06-22
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-16
2016-06-16
2016-06-15
2016-06-13
2016-06-13
Regionen premierar avgående studenter (FoUrum social välfärd)
2016-06-10
LabNytt – Analys av B-Folater läggs ner (Aktuellt från diagnostik)
2016-06-09
2016-06-08
2016-06-03
2016-06-03
2016-06-03
Hantering av vägglöss (Smittskydd och vårdhygien)
2016-06-03
Bra att veta inför sommaren 2016 (Smittskydd och vårdhygien)
2016-05-31
2016-05-31
2016-05-31
2016-05-31
2016-05-31
2016-05-30
2016-05-30
2016-05-30
2016-05-30
Årets vårdadministratörsstudent (Aktuellt från Futurum)
2016-05-27
2016-05-26
Bäst i Sverige på att vaccinera (Smittskydd och vårdhygien)
2016-05-26
2016-05-26
Nytt om Hiv och tuberkulos (Smittskydd och vårdhygien)
2016-05-26
2016-05-26
Utbildning för att förebygga pneumoni (Smittskydd och vårdhygien)
2016-05-26
2016-05-24
Från kunskap till handling (Aktuellt från Futurum)
2016-05-23
2016-05-20
Nu syns åter privata vårdvalsenheter i NPÖ (Aktuellt om Nationell patientöversikt (NPÖ))
2016-05-19
2016-05-18
Att göra skillnad i människors liv (FoUrum social välfärd)
2016-05-17
2016-05-13
2016-05-13
Maria Mauritz blev "Årets pedagog" (Aktuellt från Futurum)
2016-05-12
2016-05-12
Privata vårdvalsenheter syns inte i NPÖ (Aktuellt om Nationell patientöversikt (NPÖ))
2016-05-12
2016-05-09
2016-05-04
Öppettider onsdagen 4:e maj (Hjälpmedelscentralen)
2016-05-03
LabNytt - Saknar du provsvar? (Aktuellt från diagnostik)
2016-04-27
Avbrott i publicering av data från RJL i NPÖ (Aktuellt om Nationell patientöversikt (NPÖ))
2016-04-26
Kurs i lustgassedering (Odontologiska Institutionen)
2016-04-26
2016-04-25
Klin Fys Nytt - Ändringar/tillägg i ROS (Aktuellt från diagnostik)
2016-04-25
LabNytt - Ny analys S-Tryptas (Aktuellt från diagnostik)
2016-04-21
2016-04-21
2016-04-20
JUST-kurs i pedodonti (Odontologiska Institutionen)
2016-04-19
2016-04-19
Leveransproblem Sängbygel Eva (Hjälpmedelscentralen)
2016-04-15
LabNytt - hepatit A-antikroppar (Aktuellt från diagnostik)
2016-04-11
2016-04-06
2016-04-06
Grattis till Vetenskapliga priset! (Aktuellt från Futurum)
2016-04-05
Antibiotika och penicillinallergi (Aktuellt från Futurum)
2016-04-04
2016-04-04
2016-04-04
2016-04-04
2016-04-04
2016-04-01
2016-03-31
2016-03-30
2016-03-30
2016-03-29
2016-03-29
2016-03-29
2016-03-23
Ett gemensamt ansvar för barn och unga (FoUrum social välfärd)
2016-03-22
2016-03-21
Ny Sängbygel Eva (Hjälpmedelscentralen)
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-17
Synonymlisan är uppdaterad (Aktuellt om läkemedel)
2016-03-14
FoU-dag Profilområde Odontologi 16 mars (Odontologiska Institutionen)
2016-03-14
Studie från psykiatrin (Aktuellt från Futurum)
2016-03-11
2016-03-11
2016-03-10
Verksamhetsberättelse 2015 (Smittskydd och vårdhygien)
2016-03-10
2016-03-09
2016-03-09
2016-03-09
Sök planeringsanslag från Futurum (Aktuellt från Futurum)
2016-03-07
Grundkurs i cytostatikahantering (Aktuellt om läkemedel)
2016-03-04
2016-03-03
2016-03-03
Patientnära forskning om tandimplantat (Odontologiska Institutionen)
2016-03-02
2016-03-02
2016-03-01
2016-03-01
Forskarutbildningskurs 16 hp (Aktuellt från Futurum)
2016-03-01
2016-02-24
2016-02-24
2016-02-24
2016-02-22
2016-02-19
Bältrosvaccinet Zostavax (Smittskydd och vårdhygien)
2016-02-19
2016-02-17
Försenad filterfunktion i NPÖ2 (Aktuellt om Nationell patientöversikt (NPÖ))
2016-02-16
Hygienobservatörsträff (Smittskydd och vårdhygien)
2016-02-16
2016-02-15
Zikavirus (Smittskydd och vårdhygien)
2016-02-15
Catharina Göthberg disputerar den 4 mars (Odontologiska Institutionen)
2016-02-11
2016-02-11
Christer Slotte har tyvärr lämnat oss (Odontologiska Institutionen)
2016-02-09
2016-02-09
2016-02-08
2016-02-05
2016-02-05
2016-02-04
2016-02-03
2016-02-03
2016-02-02
2016-01-28
2016-01-28
LabNytt - Provtagningshandboken (Aktuellt från diagnostik)
2016-01-27
2016-01-27
Miljonbesparing vid dosupphandling (Aktuellt om läkemedel)
2016-01-27
Suicid går att förebygga (FoUrum social välfärd)
2016-01-26
2016-01-26
2016-01-26
2016-01-25
2016-01-22
2016-01-22
2016-01-22
2016-01-22
2016-01-22

Prenumerera på nyheter

Uppdaterad: 2016-11-07
Christina Jörhall, Kommunikation ledning