Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Säker vård - alla gånger 

1. Tidig upptäcka svårt sjuka - och agera2. Vård vid hjärtinfarkt3. Läkemedelsfel i vårdens övergångar4. Infektioner vid centrala venösa infarter5. Postoperativa sårinfektioner6. Lunginflamation vid respiratorvård7. Skador vid användning av farliga läkemedel8. Komplikationer vid operation9. Vårdprevention - fall, trycksår, undernäring10. VRI och spridning av MRB - Strama11. Vård vid hjärtsvikt12. Aktivt ledarskap13. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner14. Suicidprevention15. Läkemedelsrelaterade problem16. KommunikationSäker vård - alla gånger Pussel

 

Aktuellt:

2017-03-10 9.44

Två nya utbildningstillfällen i markörbaserad journalgranskning psykiatrisk vård

SKL anordnar utbildning 5 april och 11 maj, 2017.
Läs mer

Kontaktpersoner planeringsgrupp

Berit Axelsson, utvecklingsledare

Rolf Bardon, informatör

Organisation

För Region Jönköpings läns gemensamt:
Referens-/planeringsgrupp

Nationell satsning

på patientsäkerhet samordnas av SKL, markerade med * på våra sidor. Mer om SKL:s satsning:

Inloggning till intranät

För några få länkar på denna webbplats krävs inloggning till Region Jönköpings läns intranät

Utvecklingskraft konferens
7-8 september 2016

Utvecklingskraft är Region Jönköpings läns årliga nationella konferens och mötesplats där du kan ta del av och/eller sprida goda exempel på förbättringsarbete.

Mer information (nytt fönster)

Mikrosystemfestivalen
1 - 4 mars 2016

Detta är Region Jönköpings läns internationella årliga konferens på Qulturum där framsteg firas inom verksamhetsutveckling och forskning vad gäller hälso- och sjukvård enligt de kliniska mikrosystemteorierna.

Uppdaterad: 2017-03-30
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion