Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Säker vård - alla gånger 

1. Tidig upptäcka svårt sjuka - och agera2. Vård vid hjärtinfarkt3. Läkemedelsfel i vårdens övergångar4. Infektioner vid centrala venösa infarter5. Postoperativa sårinfektioner6. Lunginflamation vid respiratorvård7. Skador vid användning av farliga läkemedel8. Komplikationer vid operation9. Vårdprevention - fall, trycksår, undernäring10. VRI och spridning av MRB - Strama11. Vård vid hjärtsvikt12. Aktivt ledarskap13. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner14. Suicidprevention15. Läkemedelsrelaterade problem16. KommunikationSäker vård - alla gånger Pussel

 

Aktuellt:

2017-04-05 11.47

Filmer om trycksår.

Kalmar län har gjort filmer om trycksår för både brukare och personal
Läs mer

Kontaktpersoner planeringsgrupp

Maysae Quttineh
Utvecklingsledare

Rolf Bardon, informatör

Organisation

För Region Jönköpings läns gemensamt:
Referens-/planeringsgrupp

Nationell satsning

på patientsäkerhet samordnas av SKL, markerade med * på våra sidor. Mer om SKL:s satsning:

Inloggning till intranät

För några få länkar på denna webbplats krävs inloggning till Region Jönköpings läns intranät

Utvecklingskraft konferens
7-8 september 2016

Utvecklingskraft är Region Jönköpings läns årliga nationella konferens och mötesplats där du kan ta del av och/eller sprida goda exempel på förbättringsarbete.

Mer information (nytt fönster)

Mikrosystemfestivalen
1 - 4 mars 2016

Detta är Region Jönköpings läns internationella årliga konferens på Qulturum där framsteg firas inom verksamhetsutveckling och forskning vad gäller hälso- och sjukvård enligt de kliniska mikrosystemteorierna.

Uppdaterad: 2017-05-03
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion