Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan
Våra samverkansområden

Strategigrupper:

Genomgripande grupper:

Trygg och säker vård och omsorg

I utvecklingsprojektet "Trygg och säker vård och omsorg" samverkar länets kommuner och Region Jönköpings län för att förbättra sammanhållen vård och omsorg.

Trygg och säker vård och omsorg

Folkvimmel i stadsmiljö

Samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner

Region Jönköpings län och länets kommuner har en väl utvecklad samverkan för hälsa-, vård och social välfärd. Man har gemensamt beslutat att prioritera några områden:

  • Barn och unga
  • Äldre
  • Psykisk ohälsa
  • Missbruk och beroende

En gemensam värdegrund har tagits fram och beslutats:

  • Vi utgår från patientens och brukarens behov.
  • Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser.
  • Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit.
  • Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.
Uppdaterad: 2017-01-23
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion