Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Samverkansrutiner

Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:27 - Samverkan vid in- utskrivning av patient) beträffande informationsöverföring och samordnad vårdplanering. Dessa syftar till att skapa en struktur för informationsöverföring och samverkan mellan olika vårdgivare i de fall kommunen kan få ett betalningsansvar enligt lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, betalningsansvarslagen.
SOSFS 2005:27 - Samverkan vid in- utskrivning av patient

Ansvariga
 

Höglandssjukhuset

Annika Fransson
Chefsjuksköterska

Länssjukhuset Ryhov

Anette Abrahamsson
Chefsjuksköterska

Värnamo sjukhus

Dzenata Brandic
Chefsjuksköterska
dzenata.brandic@rjl.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-08-30
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård