Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

 


 

PPM trycksår och fall
14 700 punktprevalensmätningar är registrerade till och med torsdag 20 oktober. Efterregistrering pågår till och med söndag 23 oktober.
Glöm inte att ange antal personer på enheten.


 

Nyheter

2016-10-10 13.43

Material från Regionala workshops för Svenska HALT

Vecka 39 och 40 genomfördes regionala workshops för Svenska HALT i samarbete med STRAMA och Folkhälsomyndigheten.
Läs mer

2016-09-30 9.30

Rapporten "Måluppfyllelse" är borttagen

På grund av tekniska problem har vi varit tvungna att ta bort rapporten. Den har stört övriga systemet och ibland gjort så att hela Senior alert har kraschat.
Läs mer

2016-09-19 10.17

PPM trycksår och fall vecka 40

Mätningen av trycksår och fall pågår från måndagen den 3 oktober till söndagen den 9 oktober.
Läs mer

2016-09-14 11.30

Senior alerts inspirationsdag om vårdprevention är fullbokad!

En inspirationsdag om vårdprevention 18 oktober 2016
Läs mer

Följ oss på Facebook

Följ oss i övriga sociala medier

Senior alert nyhetsbrev

Det senaste och äldre nyhetsbrev finns här!

Uppdaterad: 2016-10-21
Anette Vernersson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion