Region Jnkpings ln Smålandsleden
Smålandsleden - vandra i Småland

 

Smålandsleden - vandra i Småland

Region Jönköpings län är huvudman för 200 mil vandringsleder i Jönköpings län.

Smålandsleden är ett kvalitetsbregrepp för de cirka 70 mil av länets leder som är renoverade genom projektet Smålandsleden. Dessa vandringsleder har valts ut därför att de uppfyller kriterier avseende tillgänglighet till allmänna kommunikationsmedel, närhet till övernattningsställen samt vacker natur- och kulturbygd, typisk för det småländska landskapet

Projektet Smålandsleden genomfördes 2012-2014 och innebar att cirka 70 mil av länets vandringsleder förbättrades. Förutom restaurering och kvalitetssäkring innebar projektet att lederna fick enhetlig märkning och skyltning samt att rastplatsernas kvalitet höjdes. Folkhälsoperspektivet, affärsutveckling kring lederna och marknadsföring var också en del av projektet.

Nyhetsarkiv

Kontakt

Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping

Kontaktpersoner i respektive kommun

Följ Smålandsleden

Smålandsleden går att följa via Facebook.

Facebook
Smålandsleden - Vandra i Småland (facebook.com, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-01-09
Ulrika Geeraedts, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion