Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskydd och vårdhygien. Foto: Johan Werner

2016-06-27 14.43

Åtgärder vid stick- och skärskador hos personal och studerande

Nya riktlinjer för hur en stick- eller skärincident eller annan risk för blodburen smitta, som inträffar inom den kommunala vården och omsorgen ska hanteras.
Läs mer

2016-06-16 11.10

Välkomna till informationsträffar om årets vaccinationer mot influensa

Inbjudan riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal inom Jönköpings län. Vaccinationskampanjen startar 9 november 2016
Läs mer

2016-06-13 15.35

Smittskydd i primärvården

Smittskydd bjuder in till en utbildning om vad du som distriktsläkare (ST eller specialist) behöver kunna om smittskyddslagen, smittspårning och åtgärder för att minska smittspridning.
Läs mer

2016-06-03 11.53

Hantering av vägglöss

Nu finns riktlinjer om hantering av vägglöss.
Läs mer

2016-06-03 10.38

Bra att veta inför sommaren 2016

Här kommer en sommarhälsning från smittskydd med några påminnelser om både nya och gamla infektionssjukdomar som är aktuella.
Läs mer

Smittskyddsläkare

Peter Iveroth
Smittskyddsläkare
036-32 23 34
0705-45 06 54

Kontakt

Kontakta Smittskydd och vårdhygien

Postadress

Smittskydd Vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Om smittskydd och vårdhygien

"Ett bra liv i ett attraktivt län, fritt från smittspridning i vården och i regionen."

Smittskydd planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Region Jönköpings län, med syftet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras i Smittskyddslagen. Vårdhygien verkar för att tillsammans med vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård. Vi bidrar med rådgivning, utbildning och riktlinjer.

Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2015

Bilaga: Årsstatistik - anmälningspliktiga sjukdomar 2015

 

Uppdaterad: 2016-06-27
Peter Iveroth, Folkhälsa och sjukvård