Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskydd och vårdhygien. Foto: Johan Werner

2017-01-13 16.45

Veckans nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Som förväntat har julledigheterna lett till en viss minskning av influensaspridningen, men nu när skolor och arbetsplatser är i full gång igen kan vi förvänta oss att den tar fart igen. Toppen ligger sannolikt fortfarande några veckor framåt i tiden. Även RS-virus sprids nu i samhället och framför allt spädbarn bör så långt som möjligt skyddas mot smitta genom att försöka undvika närkontakt med förkylda äldre syskon och vuxna.
Läs mer

2016-12-20 12.32

Veckans nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Infektionssäsongen börjar verkligen vara här nu och kurvorna pekar uppåt för både luftvägsvirus och magsjuka. Trots dessa något dystra siffror vill vi från Smittskydd Vårdhygien passa på att tillönska en god jul och ett gott nytt år! Nyhetsbrevet återkommer i januari.
Läs mer

Smittskyddsläkare

Peter Iveroth
Smittskyddsläkare
036-32 23 34
0705-45 06 54

Kontakt

Kontakta Smittskydd och vårdhygien

Postadress

Smittskydd Vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Om smittskydd och vårdhygien

"Ett bra liv i ett attraktivt län, fritt från smittspridning i vården och i regionen."

Smittskydd planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Region Jönköpings län, med syftet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras i Smittskyddslagen. Vårdhygien verkar för att tillsammans med vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård. Vi bidrar med rådgivning, utbildning och riktlinjer.

Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2015

Bilaga: Årsstatistik - anmälningspliktiga sjukdomar 2015

 

Uppdaterad: 2017-01-13
Peter Iveroth, Folkhälsa och sjukvård