Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskydd och vårdhygien. Foto: Johan Werner

2017-04-21 16.08

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Influensasäsongen går nu mot sitt slut.
Läs mer

2017-04-06 15.51

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Veckans nyhetsbrev handlar om allvarliga sjukdomar som vi kan förebygga med vaccin.
Läs mer

2017-03-31 14.18

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Influensa och RS-virus minskar allt mer, men det gör inte antalet Campylobakter-fall.
Läs mer

Smittskyddsläkare

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
036-32 23 34

Kontakt

Kontakta Smittskydd och vårdhygien

Postadress

Smittskydd Vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Om smittskydd och vårdhygien

"Ett bra liv i ett attraktivt län, fritt från smittspridning i vården och i regionen."

Smittskydd planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Region Jönköpings län, med syftet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras i Smittskyddslagen. Vårdhygien verkar för att tillsammans med vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård. Vi bidrar med rådgivning, utbildning och riktlinjer.

Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2016

Bilaga:

Årsstatistik - anmälningspliktiga sjukdomar 2016

 

Uppdaterad: 2017-04-21
Malin Bengnér, Folkhälsa och sjukvård