Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskydd och vårdhygien. Foto: Johan Werner

2017-03-23 17.05

Nyhetsbrev från Smittskydd vårdhygien

Influensan är på väg ner, men vinterkräksjukan hänger sig envist kvar trots att vintern går mot vår.
Läs mer

2017-03-10 15.30

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Influensan börjar vara på nedgång, men calici-säsongen är dessvärre inte över. Den gångna veckan har det varit magsjukeutbrott på Höglandssjukhuset och vi får även rapporter om en besvärlig situation med magsjuka på flera äldreboenden. Även Campylobacter-spridningen fortsätter på en historiskt hög nivå. I Stockholms län pågår ett utbrott av mässling som ännu inte riktigt är under kontroll, vilket påminner oss om att den smittan kan dyka upp även här.
Läs mer

2017-03-03 15.21

Nyhetsbrev från Smittskydd vårdhygien

Den här veckans nyhetsbrev innehåller en influensa-uppdatering, enhetens verksamhetsberättelse och en film du inte vill missa!
Läs mer

Smittskyddsläkare

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
036-32 23 34

Kontakt

Kontakta Smittskydd och vårdhygien

Postadress

Smittskydd Vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Om smittskydd och vårdhygien

"Ett bra liv i ett attraktivt län, fritt från smittspridning i vården och i regionen."

Smittskydd planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Region Jönköpings län, med syftet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras i Smittskyddslagen. Vårdhygien verkar för att tillsammans med vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård. Vi bidrar med rådgivning, utbildning och riktlinjer.

Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2016

Bilaga:

Årsstatistik - anmälningspliktiga sjukdomar 2016

 

Uppdaterad: 2017-03-23
Malin Bengnér, Folkhälsa och sjukvård