Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskydd och vårdhygien. Foto: Johan Werner

2016-08-25 13.29

Förebygg kikhosta hos spädbarn

Vaccinera i tid, upptäck i tid och var uppmärksam.
Läs mer

2016-08-23 13.22

Smittskydd i primärvården

Smittskydd bjuder in till en utbildning om vad du som distriktsläkare (ST eller specialist) behöver kunna om smittskyddslagen, smittspårning och åtgärder för att minska smittspridning.
Läs mer

2016-08-22 9.23

Välkomna till informationsträffar om årets vaccinationer mot influensa

Inbjudan riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal inom Jönköpings län. Vaccinationskampanjen startar 9 november 2016
Läs mer

2016-08-15 16.06

Risk för smittspridning i samband med OS i Rio och Hajj i Mecka

Bra att tänka på om Zika, Malaria och influensa.
Läs mer

Smittskyddsläkare

Peter Iveroth
Smittskyddsläkare
036-32 23 34
0705-45 06 54

Kontakt

Kontakta Smittskydd och vårdhygien

Postadress

Smittskydd Vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Om smittskydd och vårdhygien

"Ett bra liv i ett attraktivt län, fritt från smittspridning i vården och i regionen."

Smittskydd planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Region Jönköpings län, med syftet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras i Smittskyddslagen. Vårdhygien verkar för att tillsammans med vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård. Vi bidrar med rådgivning, utbildning och riktlinjer.

Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2015

Bilaga: Årsstatistik - anmälningspliktiga sjukdomar 2015

 

Uppdaterad: 2016-08-25
Peter Iveroth, Folkhälsa och sjukvård