Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskydd och vårdhygien. Foto: Johan Werner

2016-09-30 12.24

Nyhetsbrev från Smittskydd och Vårdhygien

Veckans nyhetsbrev handlar om informationsträffarna och informationsmaterial angående årets influensasäsong.
Läs mer

2016-09-23 11.36

Nyhetsbrev från Smittskydd och Vårdhygien

Veckans nyhetsbrev handlar om campylobakterinfektioner och frågan om antibiotikaresistens på högnivåmöte i FN:s generalförsamling.
Läs mer

2016-09-16 15.30

Nyhetsbrev från smittskydd och vårdhygien

Den här veckan innehåller nyhetsbrevet uppdaterad information om zikavirus, Folkhälsomyndigheten efterlyser fler läkare som vill hjälpa till genom att ta näsprov på patienter med influensaliknande sjukdom och antibiotikaförskrivningen fortsätter att klara målet.
Läs mer

2016-09-06 13.57

Årets influensavaccination

Vaccinationskampanjen startar onsdagen den 9 november
Läs mer

2016-09-02 13.25

Smittskyddsåtgärder vid multiresistenta bakterier

Rutinbeskrivning för smittskyddsåtgärder vid ESBL, MRSA och VRE
Läs mer

2016-09-02 11.53

Fördjupa teamets kunskap om vårdrelaterade pneumonier

I oktober startar vi en ny utbildningsomgång i att förebygga vårdrelaterade pneumonier. Kom med ditt team och fördjupa er kunskap!
Läs mer

2016-08-23 13.22

Smittskydd i primärvården

Smittskydd bjuder in till en utbildning om vad du som distriktsläkare (ST eller specialist) behöver kunna om smittskyddslagen, smittspårning och åtgärder för att minska smittspridning.
Läs mer

Smittskyddsläkare

Peter Iveroth
Smittskyddsläkare
036-32 23 34
0705-45 06 54

Kontakt

Kontakta Smittskydd och vårdhygien

Postadress

Smittskydd Vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Om smittskydd och vårdhygien

"Ett bra liv i ett attraktivt län, fritt från smittspridning i vården och i regionen."

Smittskydd planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Region Jönköpings län, med syftet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras i Smittskyddslagen. Vårdhygien verkar för att tillsammans med vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård. Vi bidrar med rådgivning, utbildning och riktlinjer.

Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2015

Bilaga: Årsstatistik - anmälningspliktiga sjukdomar 2015

 

Uppdaterad: 2016-09-30
Peter Iveroth, Folkhälsa och sjukvård