Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskydd och vårdhygien. Foto: Johan Werner

2017-02-10 15.08

Veckans nyhetsbrev från Smittskydd och Vårdhygien

Tänk på RS virus för spädbarn och äldre. Antalet rapporterade RSV fall nådde under vecka 5 en hög nivå för säsongen. Spridningen av influensa ökade i hela Sverige under vecka 5 och influensaaktiviteten är fortsatt medelhög.
Läs mer

2017-02-02 16.24

Veckans nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Influensan ökar fortfarande i länet, även om toppen verkar vara passerad på nationell nivå. Vi passar även på att flagga för två mer ovanliga luftvägsinfektioner som belyser vikten av att fråga efter reseanamnes och eventuell fågelkontakt vid misstänkt lunginflammation.
Läs mer

Smittskyddsläkare

Peter Iveroth
Smittskyddsläkare
036-32 23 34
0705-45 06 54

Kontakt

Kontakta Smittskydd och vårdhygien

Postadress

Smittskydd Vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Om smittskydd och vårdhygien

"Ett bra liv i ett attraktivt län, fritt från smittspridning i vården och i regionen."

Smittskydd planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Region Jönköpings län, med syftet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras i Smittskyddslagen. Vårdhygien verkar för att tillsammans med vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård. Vi bidrar med rådgivning, utbildning och riktlinjer.

Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2015

Bilaga: Årsstatistik - anmälningspliktiga sjukdomar 2015

 

Uppdaterad: 2017-02-10
Peter Iveroth, Folkhälsa och sjukvård