Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskydd och vårdhygien. Foto: Johan Werner

2016-05-26 15.34

Bäst i Sverige på att vaccinera

Region Jönköpings län är bäst i Sverige på att vaccinera äldre mot säsongsinfluensan - vi lyckades vaccinera 60 procent av alla över 65 år, 43 434 personer. Det visar Folkhälsomyndighetens sammanställning av statistik från landets smittskyddsenheter.
Läs mer

2016-05-26 14.42

Nytt om Hiv och tuberkulos

Ny läkarinformation och patientinformation för de allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomarna Hiv och tuberkulos. Fastställt av smittskyddsläkarna i Sverige 2016-05-03.
Läs mer

2016-05-26 11.36

Utbildning för att förebygga pneumoni

I höst startar en ny utbildningsomgång för att förebygga vårdrelaterade pneumonier. Team med olika yrkesprofessioner är välkomna att anmäla sig.
Läs mer

2016-05-16 15.29

Uppdaterade riktlinjer för antibiotika finns i app

Regionens infektionsklinik och Strama Jönköping presenterar uppdaterade och utökade riktlinjer för antibiotikabehandling i slutenvården. Samtidigt lanseras en app med antibiotikariktlinjer för både öppen- och slutenvård.
Läs mer

2016-03-03 11.54

Nytt om klamydia, syfilis och gonorré

Ny läkarinformation och patientinformation för de allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomarna klamydia, syfilis och gonorré. Fastställt 2016-02-26.
Läs mer

Smittskyddsläkare

Peter Iveroth
Smittskyddsläkare
036-32 23 34
0705-45 06 54

Kontakt

Kontakta Smittskydd och vårdhygien

Postadress

Smittskydd Vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Om smittskydd och vårdhygien

"Ett bra liv i ett attraktivt län, fritt från smittspridning i vården och i regionen."

Smittskydd planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Region Jönköpings län, med syftet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras i Smittskyddslagen. Vårdhygien verkar för att tillsammans med vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård. Vi bidrar med rådgivning, utbildning och riktlinjer.

Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2015

Bilaga: Årsstatistik - anmälningspliktiga sjukdomar 2015

 

Uppdaterad: 2016-05-26
Peter Iveroth, Folkhälsa och sjukvård