Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

strama

Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens

Antibiotikaveckan 2016 - World Antibiotic Awareness Week

Antibiotikaveckan är över för den här gången, men budskapet är lika aktuellt året runt!
Klicka på länken för att läsa mer!

Antibiotikaveckan 2016 (ny sida)

 

Om Strama

Strama Jönköping arbetar med att sammanställa och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens, antibiotikaanvändning, vårdrelaterade infektioner och vårdhygien. Vi är en del av Smittskydd Vårdhygien och samarbetar med många olika aktörer för att stödja insatser på lokal och regional nivå. Allt med huvudsyftet att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor.

 

Kontakt STRAMA

Cecilia Magnusson
infektionsläkare, ordförande Strama Jönköping

Andreas Lägermo
Strama-koordinator

Uppdaterad: 2016-12-21
Andreas Lägermo, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion