Region Jnkpings ln Svenska Palliativregistret
plus.rjl.se/svenskapalliativregistret

Svenska Palliativregistret i Jönköpings län

Bakgrund

Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister, som är till för alla som vårdar människor i livets slut. Registret utgör underlag för att förbättra vården i livets slutskede. Registret är utarbetarede av läkare och sjuksköterskor och kansliet finns i Kalmar.

Ett uppdrag från staten till SKL är att alla kommunen och landsting ska använda registret. Landstinget i Jönköpings län har beslutat att alla vårdverksamheter som har dödsfall på sin enhet, aktivt ska delta i registret.

Syfte

Syftet med registret är att alla som vårdas i livets slut ska få en god vård oavsett var man bor och oavsett vem som vårdar.

 • Den palliativa vården vid vård i livets slut mäts utefter registet
 • Forskning
 • Resultaten används i förbättringsarbete/kvalitetsarbete:
 1. Varje ansluten enheten använder sina resutlat från registret för analys och identifiering av förbättringsområden.
 2. Enheten sätter upp mål för sin verksamhet.
 3. Enheten arbetar med förbättringsarbete efter uppsatta mål.
 4. Följer resultatet av förbättringsarbetet i registret.

Registrets värdegrund

  Jag…

 • och mina närstående är informerade om min situation
 • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
 • är ordinerad läkemedel vid behov
 • får god omvårdnad utifrån mina behov
 • vårdas där jag vill dö
 • behöver inte dö ensam
 • vet att mina närstående får stöd

Prestationsersättning för deltagande i kvalitetsregistret

Prestationsersättning ges från SKL till de kommuner och landsting som når vissa mål.

Uppdaterad: 2014-11-21
Eva Stålhammar, Barnhälsovården Jönköping, Jönköpings sjukvårdsområde