Region Jnkpings ln Tolkcentralen
plus.rjl.setolkcentralen

" Med tolk för delaktighet i livets olika situationer "

Tolkcentral för döva och hörselskadade

Tolktjänsten inom landstinget vill genom att tillhandahålla tolk i de situationer den enskilde så önskar, bidra till att ge goda kommunikationsförutsättningar för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade så att brukare av tolktjänst aktivt ska kunna delta i livets olika vardagliga händelser och skeenden.

Uppdaterad: 2017-02-01
Eva Karlsson, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik